Anusey Mashhad Parents home, Herzliya

בית אבות לאנוסי משהד, הרצליה

1995
7,000 מ”ר

במבנה מרשים, המחופה באבן טבעית, שוכן בית אבות לקהילת יוצאי משהד שבאירן. המבנה כולל כ-90 חדרים ומיני דירות, מחלקה סיעודית, אולם אירועים ובית כנסת.