Urban Design

0239

Noga square, Jaffa

מתחם נוגה, יפו

0240

The Municipal square, Dimona

ככר העירייה, דימונה

0149

Gan Ha’ear, Tiberias

גן העיר, טבריה

0424

Hayarkon st., Tiberias

מדרחוב הירקון, טבריה

012

The Pioneers’ settlement, Rosh Pina

מושבת הראשונים, ראש פנה