Apollonia cafe, Herzliya

בית קפה, הרצליה
2020
80 מ”ר

בית הקפה ממוקם על טיילת עירונית ומשתלב בחזית מרכז הספורט הסמוך.
המבנה משרת את באי מרכז הספורט ופתוח לציבור הרחב.