Canteens, MOD and IDF

שקליות, משהב”ט וצה”ל

2014
370 – 170 מ”ר

הפרויקט נבחר בתחרות אדריכלית שיזם אגף ההנדסה והבינוי במשהב”ט, לפיתוח קטלוג מבנים סטנדרטיים בצה”ל.

מבנה השקלית (השק”ם של פעם) מופיע בשלושה טיפוסים:
קטן, בינוני וגדול.
כל טיפוס כולל אולם מרכזי שסביבו אזורי מכירה ייעודיים וכן מחסנים ושירותים. האולם המרכזי הוא לב הפרויקט. הכניסה אליו היא דרך כיכר כניסה, מקורה בחלקה, הכוללת אזור ישיבה חיצוני. האולם עצמו נפתח לכיוון דרום וכולל חזית שקופה ומוצללת, המאפשרת אוורור ואור טבעי, בעוד אזורי המכירה והמחסנים, האטומים כלפי חוץ, יוצרים בידוד תרמי כלפי מזרח ומערב.כל המחיצות הפנימיות מתוכננות כמחיצות קלות, כך שמתאפשרת גמישות תפעולית בחלוקת המבנה לאזורי משנה.