Apollonia center, Herzliya

מרכז אפולוניה לתרבות וספורט, הרצליה
2016
4,500 מ”ר

הפרויקט ממוקם לאורך טיילת עירונית ומתוכנן כסדרה של מבנים הנפתחים אליה ויוצרים דופן עירונית פעילה.
המבנה משמש את אגודת הספורט בני הרצליה בתחומי השחייה ואומנויות הלחימה וכולל בריכה תחרותית מקורה, בריכה לימודית מקורה, אולם אומנויות לחימה, חדר כושר ופונקציות נלוות.
מתוכננת הרחבת המרכז לפעילויות תרבות וקהילה, חדרי חוגים וחדר כושר.