Culture Center Yad Shitrit, Tiberias

מרכז תרבות “יד שטרית”, טבריה

1978
8,200 מ”ר

מרכז התרבות העירוני של טבריה הכולל אולם תיאטרון בן 850 מקומות ישיבה, ספריה, חדרי חוגים ופונקציות נלוות.

הפרויקט בנוי משתי פירמידות קטומות הצופות לכינרת. מתוכננת פירמידה שלישית שתשמש מוזיאון עירוני.