Danny House, Rosh Pina

בית דני, ראש פנה

1997
90 מ”ר

בית אבן במושבת הראשונים בראש פנה, שראשיתו בסוף המאה ה-19. הבית נבנה מחדש על פי תכנון קפדני שכלל שימור השרידים הבנויים שנותרו, שיחזור הקירות החיצוניים ברוח חזיתות הבתים הסמוכים והתאמת המבנה למגורים עכשווים.

מושבת הראשונים ראש פנה | סיפורי בתים ואתרים | בית דני