Day Care Center for the Elderly, Eilat

מרכז יום לזקנים, אילת

2003
500 מ”ר

הצעה, במסגרת תחרות מוזמנים, לתכנון מרכז יום לפעילות חברתית ותרבותית, עבור בני ובנות גיל הזהב.