Noga square, Jaffa

מתחם נוגה, יפו

1990

פיתוח הקצה הצפוני של שדרות ירושלים ביפו, כחלק מתכנית כוללת לשדרות. הפרויקט יוצר, יש מאין, ככר עירונית ומדרחוב מקורה המעוצבים לפרטי פרטים ברוח יפואית.