Private house 1, Kfar Shmaryahu

בית פרטי 1, כפר שמריהו

1998
270 מ”ר

בית מגורים צבעוני, הבנוי סביב חצר פנימית. החצר משמשת מבואת כניסה ומקום מפגש, הן עבור בני הבית והן עבור מרכיביו האדריכליים.