Private houses in Tel Baruch, Tel Aviv

מתחם רפידים, תל ברוך

2009
26 יח”ד

הצעה לתכנון מתחם מגורים ייחודי, הכולל 26 יח”ד צמודות קרקע בבתים דו משפחתיים, הבנויים לאורך רחוב הולכי רגל ומעל מרתף חניה משותף. שטח כל יח”ד כ-250 מ”ר.