Prof. Mer house, Rosh Pina

בית מר, ראש פנה

1994

הבית נבנה בשנת 1887 עבור פקידי הברון ובני ביתם. בשנת 1929 נמסר הבית לרשות פרופ’ גדעון מר שהקדיש פעילותו לחקר המלריה והדברתה. הבית שופץ ושומר בשנת 1994.

במקום פועלת מדרשה ללימוד תולדות ההתישבות בראש פנה ובגליל.