Rachel’s Tomb, Bethlehem

קבר רחל, בית לחם

1995-1998
750 מ”ר

פרויקט משולב למיגון ושימור מתחם קבר רחל בבית לחם, הפרויקט תוכנן בימים שלאחר הסכם אוסלו, עבור משהב”ט ומשרד הדתות ובתיאום עם הרשות הפלסטינית.

המבנה מתוכנן כמקמרת (ארקדה) המחופה באבן וממוקמת לאורך הרחוב הראשי בואך בית לחם. בתוך פתחי הארקדה המקושתים נבנו קירות אבן המחכים להפתח ביום שלום אחד…