Synagogue, I.T.B. 1

בית כנסת, בא”ח גולני

2004
210 מ”ר

בית כנסת הבנוי ב”חתך בזיליקאי”, בהשראת בתי הכנסת הקדומים בארץ ישראל. המבנה מיועד לכ-160 מתפללים וכולל גם פינת לימוד המשמשת כעזרת נשים בשבתות ובחגים.