Synagogue, I.T.B. 35

בית כנסת, בא”ח צנחנים

2003
210 מ”ר

בית כנסת הבנוי ב”חתך בזיליקאי”, בהשראת בתי הכנסת הקדומים בארץ ישראל. המבנה מיועד לכ-160 מתפללים וכולל גם פינת לימוד המשמשת כעזרת נשים בשבתות ובחגים.