The Dubrovin farm, Yesud Ha’maala

אחוזת דוברובין, יסוד המעלה

1986
2,000 מ”ר

אחוזת איכרים שהוקמה בשנת 1909 ושוחזרה לפרטיה. האחוזה משתרעת על כ-7.5 דונם וכוללת מבנה מגורים ומבני משק, הבנויים סביב חצר מרכזית.

שחזור האתר זכה בפרס הוקרה של המועצה לשימור אתרים, שהוענק ע”י נשיא המדינה.

אחוזת דוברובין

לצפייה במצגת: שימור ושיחזור אחוזת דוברובין