The Jewish Quarter, Old Jerusalem

הרובע היהודי, ירושלים

1970
40 יח”ד

מבנה מגורים ייחודי ברובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים, הבנוי מעל ה”קרדו”. המבנה משלב שימור ובנייה חדשה וזכה להערכה רבה בתערוכות אדריכלות ישראלית בחו”ל.
סגנון הבנייה הא-סימטרי העושה שימוש ביחידות קטנות מדורגות, משחזר את האופי הציורי והלא מתוכנן של הרובע היהודי.