The Old Synagogue, Rosh Pina

בית הכנסת, ראש פנה

1996

בית הכנסת היה המבנה הציבורי הראשון שהוקם ע”י המתיישבים בראש פנה והורחב ופואר ע”י “הנדיב הידוע”. המבנה, לרבות הפנים והריהוט, שופצו ושומרו בשנת 1996.

מושבת הראשונים ראש פנה | סיפורי בתים ואתרים | בית הכנסת העתיק