The southern quarter, Ofakim

הרובע הדרומי, אופקים

1991
2750 יח”ד

תכנית מפורטת לרובע מגורים חדש בדרום העיר.
התכנית כוללת שדרה מרכזית רחבה, המהווה את עמוד השדרה הירוק של הרובע, שמצידיו ערוכים מבנני המגורים.
את השדרה חוצה רחוב שלאורכו מתוכננים מוסדות הצבור והחינוך של הרובע ובקצותיו מרכזים שכונתיים.
שטח התכנית: 1,244 ד’.