The Tactical Command College, Glilot

המכללה לפיקוד טקטי, גלילות

2000
1,400 מ”ר

הפרויקט משמש את האקדמיה הצבאית לפיקוד של צ.ה.ל. – מוסד המיועד לקצינים צעירים ומשלב לימודים אקדמיים לתואר ראשון ולימודים צבאיים יעודיים.

המבנה בעל שני אגפי כיתות הפונים לחלל מרכזי משותף וכולל אולם הרצאות מרכזי, 6 כיתות לימוד, כיתת לימוד ייעודית, 12 חדרי צוות, מועדון, משרדי מדריכים ופונקציות נלוות.