Two-family dwelling, Ramat Aviv

בתי מגורים ברמת אביב

1996-2011
6 יח”ד

אגפים דו קומתיים בבתי דירות ישנים אשר נבנו מחדש כדירות דופלקס (דירות גן ודירות גג) תוך התייחסות למרקם ולאופי המיוחד של שכונת “רמת אביב הירוקה”.