Underground Way “Ha’kirya”, Tel Aviv

דרך תת קרקעית – דרום הקריה, תל אביב

בבניה
27,000 מ”ר

רחוב תת קרקעי באורך 1.5 ק”מ המהווה עמוד השדרה של התנועה המוטורית בפרויקט דרום הקריה. בניית הדרך מאפשרת לייעד את פני הקרקע שמעליה (כמאה דונם) לתנועת הולכי רגל בלבד. הדרך עתירת מערכות בקרה מתקדמות ובנייתה מתבצעת בשלבים.