Vilkomich House, Rosh Pina

בית וילקומיץ’, ראש פנה

1995

הבית נבנה בשנת 1883 כבית איכרים וכאשר נתפנה שוכנה בו משפחת שמחה חיים וילקומיץ’, שהיה מנהל בית הספר של ראש פנה ומבכירי המורים בא”י.
הבית שופץ ושומר ופועל כיום כמרכז אומנויות.