Home / About / Yaron Katz

Yaron Katz

אדריכל ירון כ”ץ

נ’ 1961

1983 – 1982, 1978 – 1977 לימודי ציור אצל רפי לביא.

1988 מוסמך בארכיטקטורה, הטכניון בחיפה.

1992 – 1988 משרד ק. כ”ץ אדריכלים ומתכנני ערים.

1996 – 1993 מנהל ושותף במשרד כ”ץ אדריכלים ומתכנני ערים.

2014 – 1997 מנהל ושותף במשרד קלמן כ”ץ ירון כ”ץ אדריכלים בע”מ.

משנת 2014 מנהל ובעלים של משרד קלמן כ”ץ ירון כ”ץ אדריכלים בע”מ.

אמן עצמאי היוצר עבודות בטכניקה מעורבת המשלבת ציור, צילום וקולאז’.

view painting gallery

תחרויות ופרסים:

1973 – פרויקט מגורים אוטופי – פרס שר החינוך.

1987 – תחרות ארצית: שילוב ישן וחדש באתרים עירוניים היסטוריים – פרס ראשון.

1987 – תחרות בינלאומית: שילוב ישן וחדש באתרים עירוניים היסטוריים – ציון לשבח.

1989 – תחרות פתוחה: מדרחוב ויצמן, קריית ים – פרס שני.

1993 – תחרות רעיונית: כפריות בגליל ההררי – פרס שני.

2002 – תחרות מוזמנים: בית הלוחם, אשדוד.

2003 – תחרות מוזמנים: מרכז תרבות וספורט, רמון – פרס ראשון.

2014 – תחרות לתכנון מבני רווחה בצה”ל: שקליות – פרוייקט נבחר.

2015 – תחרות מוזמנים: מתחם המועצה, קדימה – צורן.

2016 – תחרות מוזמנים בשיתוף עם גולדנברג אדריכלים: בינוי דופן קפלן, תל אביב.

תערוכות:

1988 – שילוב ישן וחדש באתרים עירוניים היסטוריים (שכונת כרם התימנים).

1989 – “הולכים על שדרות תל אביב” (משתתף ואוצר).

1997 – מרחב 97 – הביאנלה הישראלית לאדריכלות (אתר השריון, לטרון).

1999 – “40 תחת 40” תערוכת פרויקטים של אדריכלים צעירים (בית לבן בצהוב וכתום).

2001 – מרחב 2001 – הביאנלה הישראלית לאדריכלות (האקדמיה הצבאית לפיקוד).

2018 – IN STATU QUO – STRUCTURES OF NEGOTIATION”” – הביאנלה לאדריכלות בונציה, הביתן הישראלי (קבר רחל).

2019 – “IN STATU QUO – מבנים של משא ומתן” – מוזיאון תל אביב לאמנות (קבר רחל).

פרסומים ומאמרים:

1985 – כמעין המתגבר / אסתר זנדברג – “העיר” גליון 222.

1989 – עירית תל אביב, הבית והכיכר – חולמים בשדרות / ערי גושן – “בית וגן” (מעריב) גליון 38.

1989 – עירית תל אביב, הבית והכיכר – “מבנים” גליון 78.

1989 – סדר באי סדר – “עיצוב” (גלובס) גליון 7.

1993 – כפריות בגליל ההררי – “עיצוב” (גלובס) גליון 18.

1993 – כפריות: בתי המלון של היזמים הקטנים “גלובס” 25.10.93.

1994 – טבורו של המע”ר “מבנים” גליון 146.

1994 – תחמ”ש הקריה, – “אביב בתל אביב – ארכיטקטורה בעיר הגדולה” ספר בעריכת אברהם רן.

1995 – תחמ”ש הקריה – שילוב טכנולוגי אורבני “עיצוב” (גלובס) גליון 23.

1996 – תחמ”ש הקריה – “התקע המצדיע” גליון 65.

1996 – תחמ”ש הקריה – “בנין ואדריכלות ” גליון 47.

1996 – תחמ”ש הקריה – כתבת טלוויזיה במסגרת התכנית “תחנה מרכזית ” בערוצי הכבלים.

1996 – קדימה ואחורה, או לאן נעלמו בתי השרון – “עיצוב” (גלובס) גליון 27.

1998 – איך צריך להיראות בית לטרנספורמטורים – “חשמל” גליון 27.

1999 – תחמ”ש הקריה – “מבנים” גליון 199.

1999 – בית לבן בצהוב וכתום – “פרספקטיבה – כתב עת לאדריכלות” גליון 5.

2001 – ראי רחל ראי / ירון כ”ץ – “העיר” 4.1.01.

2005 – “על אם הדרך – סיפורו של קבר רחל” ספר מאת נדב שרגאי.

2008 – האקדמיה הצבאית – פרסום מערך הבינוי של צה”ל.

2010 – “בית דני – קורותיו של בית – ראש פינה, מושבת הראשונים” ספר מאת אורי בירן.

2015 – תחרות לתכנון בניין המועצה קדימה – צורן – “אדריכלות ישראלית” גיליון מס’ 100.

2016 – שתי גדות לקפלן: איך ייראה החלק החדש של מתחם שרונה? / נעמה ריבה – “הארץ” 14.2.16

2018 – See Rachel, See” / Yaron Katz” במסגרת הספר “IN STATU QUO – STRUCTURES OF NEGOTIATION”
             בעריכת: יפעת פינקלמן, דבורה פינטו פדידה, אורן שגיב וטניה כהן עוזיאלי.

2018 – מרכז ספורט אפולוניה, הרצליה, במסגרת הספר “מעטפת הבניין” מאת אלדד גרנות ומוטי לנדמן ובעריכת אורלי רובינזון.

2019 – ראי רחל ראי / ירון כ”ץ – קטלוג תערוכת “IN STATU QUO – מבנים של משא ומתן” – מוזיאון תל אביב לאמנות
             (קבר רחל).

2021 – תחנת משנה הקריה – חברת החשמל, במסגרת הספר “פומו – ארכיטקטורה של הפרטה – פוסט מודרניזם בתל אביב                    יפו 2003 – 1977” – בעריכת ירמי הופמן ואלעד אורן

פרויקטים מיוחדים:

2002 – 2001 ייזום והפעלה של פרויקט התנדבותי להעשרת עולם הדימויים הסביבתיים של ילדים
             (במסגרת עמותת צב”ע).